Iedere 4 jaar maakt de provincie nieuwe prognoses van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Deze prognoses zijn richtinggevend voor het maken van nieuwe regionale afspraken over de vraaggerichte ontwikkeling van werklocaties. Ook voor het Brabantse bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten zijn deze prognoses daarom belangrijk.

Dit jaar is voor het eerst met een koopstromen- en prestatieonderzoek ook de vraag naar winkels in de Brabantse regio’s in beeld gebracht.
In het online magazine Haal meer waarde uit werklocaties   zijn vanuit verschillende perspectieven de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken beschreven.

Prognose bedrijventerreinen

Tussen begin 2018 en 2030 wordt in Noord-Brabant nog een groei van ruimte aan bedrijventerreinen verwacht van ca. 7% (= ca. 900 ha). Naast ruimte voor grootschalige logistiek, is ook ruimte nodig voor de industrie. Op langere termijn verwachten we een daling van de ruimtevraag. Lees meer in het Rapport Prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant

Prognose kantoren

De Brabantse kantorenmarkt concentreert zich meer en meer in de stadscentra en op stationslocaties van de 4 grootste steden. De verwachting is een forse vraag naar kantoorruimte die ontstaat omdat bestaande kantoren niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen (energielabel C). Deze vervangingsvraag bedraagt in de periode tot 2030 ruim 1,3 miljoen m2. Dit is een kwart van het totale huidige kantooroppervlak in Brabant. Uitbreidingsvraag is er nauwelijks. Lees meer in het Rapport Prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant

Vraag winkels

Naast 0,5 miljoen vierkante meters leegstand presteert 1 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak in Brabant onder de landelijke norm. Dit geeft een indicatie van de huidige ruimtevraag: hoeveel winkelmeters zijn nodig om te komen tot financieel gezonde winkels? Ook blijkt dat 30% van de winkelbestedingen niet in de eigen woonplaats plaats vindt maar in een andere winkelkern in de regio. Lees meer in het rapport Regionale koopstromen- en prestatieonderzoeken winkelgebieden Noord-Brabant