De Monitor Werklocaties bevat actuele en betrouwbare gegevens, waarmee inzicht ontstaat in de feiten en plannen van bedrijventerreinen en detailhandelslocaties. Daarnaast is de Monitor Werklocaties een kennisbank voor bedrijven, burgers en overheden.

Kaartweergave bedrijventerreinen

Er is een kaartweergave beschikbaar, waar u actuele gegevens over Brabantse bedrijventerreinen en daar gevestigde bedrijven kunt vinden. Bijvoorbeeld de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen, het aantal werkzame personen per sector en de typen bedrijfsactiviteiten op een terrein.

Ook kunt u cijfers op kaart vinden over het vergroenen en verduurzamen van Brabantse bedrijventerreinen.

Feiten en cijfers detailhandel

In 2014 zijn regionale detailhandelsvisies opgesteld en zijn per regio afspraken gemaakt over hoe de Brabantse detailhandel zich mag ontwikkelen. Doel is per saldo geen winkelmeter erbij en inzet op compacte winkelgebieden. Het magazine Feiten en cijfers Brabantse retail geeft de actuele stand van zaken rond ontwikkelingen in de detailhandel. U vindt meer informatie op de webpagina Detailhandel en centrumontwikkeling

Feiten en cijfers bedrijventerreinen

Eind 2018 heeft de provincie samen met de vier Brabantse regio’s prognoses gemaakt van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen. De prognose ligt aan de basis van de afspraken die de regio’s hebben gemaakt over de vraaggerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het magazine Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen geeft de actuele stand van zaken rond ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Het gaat om de werkgelegenheid, gronduitgifte, match vraag en aanbod, veroudering en leegstand, en de verduurzaming van terreinen.