De Monitor Werklocaties bevat actuele en betrouwbare gegevens, waarmee inzicht ontstaat in de feiten en plannen van bedrijventerreinen en detailhandelslocaties. Daarnaast is de Monitor Werklocaties een kennisbank voor bedrijven, burgers en overheden.

Kaartweergave Monitor Werklocaties

Er is een kaartweergave beschikbaar, waarmee u feitelijke gegevens over Brabantse bedrijventerreinen en daar gevestigde bedrijven kunt raadplegen. Bijvoorbeeld de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen, het aantal werkzame personen per sector en de typen bedrijfsactiviteiten die op een terrein plaatsvinden.

Nieuw zijn de cijfers op kaart over het vergroenen en verduurzamen van Brabantse bedrijventerreinen.

Factsheet Detailhandel

In 2014 zijn regionale detailhandelsvisies opgesteld en zijn per regio afspraken gemaakt over hoe de Brabantse detailhandel zich mag ontwikkelen. Doel is per saldo geen winkelmeter erbij en inzet op compacte winkelgebieden. De factsheet Brabantse detailhandel (en toelichting) geeft de actuele stand van zaken rond ontwikkelingen in de detailhandel. U vindt meer informatie op de webpagina Detailhandel en centrumontwikkeling

Factsheet Bedrijventerreinen

Eind 2018 heeft de provincie samen met de Brabantse regio’s prognoses gemaakt van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen. De prognose ligt aan de basis van de afspraken die de 4 Brabantse regio’s nu herijken over de vraaggerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen. De factsheet Brabantse bedrijventerreinen (en toelichting) geeft de actuele stand van zaken rond ontwikkelingen op bedrijventerreinen en de effecten van de afspraken.

Zie ook