Verduurzamen en vergroenen bedrijventerreinen

Zo wil de provincie het verduurzamen van en op bedrijventerreinen versnellen. Mede door het bieden van feiten, cijfers en inspiratie.

Feiten, cijfers en inspiratie

Zo worden aan verschillende partijen monitorgegevens en analyses beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht waar welke verduurzamingsmogelijkheden liggen op Brabantse bedrijventerreinen. Ook wil de provincie gemeenten en ondernemers inspireren om concreet met dit onderwerp aan de slag te gaan. Onder andere door het delen van inspirerende Brabantse verhalen.

Gebiedsgerichte aanpak

Tot slot ziet de provincie kansen in een gebiedsgerichte aanpak waarbij de lat hoog ligt voor het benutten van synergie. Initiatieven waarin zowel oog is voor energietransitie, alsook voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Voorbeelden zijn de Green Deals. Die fungeren als vliegwiel voor duurzame initiatieven op bedrijventerreinen.

Contact

Verduurzamen en vergroenen bedrijventerreinen