Provinciale Adviescommissie retail en transformatie


De Provinciale Adviescommissie retail en transformatie adviseert Brabantse gemeenten en de provincie over transformatieopgaven, centrumvisies en detailhandelsontwikkelingen in centrumgebieden. De commissie is aangesteld om te adviseren in de aanpak van toenemende leegstand in Brabantse centrumgebieden.

De commissie geeft inzicht in de meerwaarde en de impact van nieuwe gebiedsontwikkelingen op de het woon- en leefklimaat en de detailhandelsstructuur. En weegt dit mee in het advies over deze plannen. Het doel van de commissie is gemeenten en provincies te ondersteunen om te komen tot toekomstgerichte en vitale centrumgebieden van steden en dorpen.

De commissie bestaat uit deskundigen uit het onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven op gebied van detailhandel, consumentengedrag, vastgoed, mobiliteit, leefbaarheid en binnenstedelijke ontwikkeling. De leden hebben een brede blik en nemen veel ervaring mee.

Hoe gaat een aanvraag in z’n werk?

Bent u ambtenaar of bestuurder van een Brabantse gemeente? Dan kunt u deze onafhankelijke commissie inschakelen.

 1. Neem contact op met de secretaris: paertsen@brabant.nl
 2. Er wordt een vergadering ingepland
 3. Vul een adviesaanvraag transformatieopgave (pdf, 114 kB) of detailhandelsopgave (pdf, 136 kB) in.
 4. U brengt met de adviescommissie een bezoek aan de locatie
 5. Er vindt een gezamenlijke casusbespreking plaats
 6. 3 tot 4 weken na de casusbespreking brengt de adviescommissie advies uit

Leden adviescommissie

 • Onno Tacoma (voorzitter), advocaat/partner bij Weebers Vastgoed Advocaten N.V.. Expertise: privaatrechtelijke kant transformatieopgaven/ anterieure overeenkomsten, structurering (publiek/privaat) van samenwerkingen
 • Han Olden, Economisch geograaf. Zelfstandig adviseur regionale economie en commercieel vastgoed; tot 2018 Universiteit Utrecht. Hij is tevens lid van de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland. Expertise: Distributieplanologisch onderzoek, ruimtelijke planvorming en conceptontwikkeling, regionaal beleid.
 • Marloes Verhoeven, hoofd OV-data bij samenwerkingsverband Decentrale OV Autoriteiten (DOVA). Expertise: Mobiliteit(onderzoek), keuzegedrag en modellen op multimodaal gebied (verkeer en vervoer, OV en fiets).
 • Ellen van Vugt, zelfstandig ondernemer/ruimtelijk economisch adviseur en conceptontwikkelaar. Tevens lid van de adviescommissie Zuid-Holland. Expertise: gebiedsontwikkeling/conceptontwikkeling, detailhandel, consumentengedrag en gebiedsmarketing.
 • Elles Aertsen (Secretaris), procesmanager Stedelijke Transformaties Provincie Noord-Brabant. Expertise: Transformatie binnensteden/centrumgebieden, gebiedsontwikkeling, detailhandel, ruimtelijke ordening, maatschappelijke meerwaarde, wonen en werken

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.