Aanpak van de overlast bij Brabantse nimby-bedrijven

Not in my back yard

In de praktijk zijn er enkele duizenden locaties waarin sprake is van spanning met de omgeving. Bijvoorbeeld bij de honderden afvalverwerkende bedrijven in Brabant. Nimby-problemen spelen niet alleen tussen bedrijven, overheid en omwonenden. Ze spelen ook tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid. De overlast is niet op te lossen met een vergunning of met handhaving. Vaak vallen bedrijfsactiviteiten binnen de wettelijke normen, maar ervaart de omgeving toch aanhoudende overlast. Het is dan zaak dat alle betrokken partijen samen bekijken hoe deze beleefde overlast is op te lossen.

Verhuizen is onmogelijk

Nimby-bedrijven moeten bij voorkeur worden gevestigd op daarvoor geschikte bedrijventerreinen. Lang was de visie dat bestaande nimby-bedrijven ook moesten verhuizen naar deze bedrijventerreinen. Dit bleek in de praktijk niet mogelijk. Het was daarom tijd voor een nieuwe aanpak. Voor bestaande nimby-bedrijven wordt nu eerst beoordeeld of de ervaren hinder op de huidige locatie kan verdwijnen. Tot 4 jaar geleden werd deze stap vaak overgeslagen.

Nimby subsidieregeling

Vanaf 2014 tot eind 2018 heeft de provincie aan 17 projecten subsidie verleend om op de huidige locatie ervaring op te doen met het oplossen van de problemen. Over hoe die aanpak van nimby-problemen werkt leest u in het online magazine. Ondernemers, omwonenden en gemeenten blikken terug op de werkwijze en het resultaat.
De provincie heeft het effect van de aanpak bij 6 subsidieprojecten laten onderzoeken. Op de kaart  staan de 17 projecten met een korte beschrijving van de aard van de aanpak.

Contact

Aanpak van de overlast bij Brabantse nimby-bedrijven

Zie ook