Deze clusters hebben veel groei- en innovatiepotentie. Ontwikkeling van deze clusters heeft een positief effect op de groei van het reguliere bedrijfsleven.

Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven, overheid

Op campussen delen bedrijven onderzoeksfaciliteiten. Zo blijft het onderwijs aangesloten op het bedrijfsleven en diens behoeften. Het inrichten van een campus bevordert de samenwerking en kennisdeling. Zo ontstaan nieuwe ideeën, producten en diensten.

campussenkaart

Open de campussenkaart