Samenwerken aan gezamenlijke afspraken

Als provincie werken we aan de kwaliteit van de omgeving waarin we wonen en werken. Dat doen we samen met gemeenten en waterschappen, in de vier Brabantse regio’s. Tijdens Regionale Ontwikkeldagen worden hierover afspraken gemaakt.

De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende woningen zijn die passen bij de wensen van bewoners, dat er werklocaties zijn van goede kwaliteit, dorpen en steden waar veel gebeurt en dat wordt voorkomen dat gebouwen leeg komen te staan. Dit alles op de juiste plek, in de juiste vorm en op het juiste moment. En in een goed evenwicht tussen samenleving, economie en natuur.

Dat kan alleen door als gezamenlijke overheden hierin goed samen te werken. Daarom maken provincie en regio’s gezamenlijk afspraken over woningbouw, kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen, landschap en mobiliteit. En daarnaast ook over de energietransitie en klimaatadaptatie. Dat gebeurt in de vier Brabantse regio’s: West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant tijdens de regionale ontwikkeldagen, die 2x per jaar plaatsvinden.

Afspraken per regio

Vaak gelden deze afspraken voor een langere periode. In een aantal gevallen worden de afspraken elk jaar – waar nodig – geactualiseerd.

  • De afspraken zijn per regio in te zien op Pleio

Ook in de (interim) Omgevingsverordening staat dat gemeenten, waterschappen en provincie samen afspraken moeten maken. Gaat de gemeente dus aan de slag met een bestemmingsplan? Dan moet dit passen binnen de gemaakte afspraken.

Contact

Heb je een vraag over de regionale afspraken of wil je meer weten? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:
Voor de regio Noordoost-Brabant: Marion Greidanus (mgreidanus@brabant.nl)
Website regio: Regio Noordoost Brabant (RNOB)

Voor de regio Zuidoost-Brabant: René Dierx (rdierx@brabant.nl)
Website regio: Metropool Regio Eindhoven (MRE)

Voor de regio Midden-Brabant: Manuel Groot Zevert (egrootzevert@brabant.nl)
Website regio: Regio Hart van Brabant

Voor de regio West-Brabant: Han Clement (jclement@brabant.nl)
Website regio: Regio West Brabant (RWB)

Contact

Regionale samenwerking over de leefomgeving

Zie ook