In de structuurvisie worden de kernkwaliteiten van Brabant beschreven: de natuurlijke basis, het ontginningslandschap en het moderne landschap. Deze kernkwaliteiten komen terug in elk gebiedspaspoort.

Diversiteit in landschapskwaliteiten

Het landschap van Brabant verschilt van streek tot streek. Denk bijvoorbeeld aan de open kleipolders in het westen, het coulissenlandschap van de Meierij of de prachtige lanenstructuur van de Peel. Ieder landschapstype heeft zijn eigen kenmerkende kwaliteiten en is op een andere manier ontstaan.

Versterking van landschapskwaliteit

In de Uitwerking Gebiedspaspoorten beschrijft de provincie 12 Brabantse landschapstypen: Zeekleigebied, Land van Heusden en Altena, Maaskant, Maasvallei, Brabantse Wal, West-Brabantse Venen, Langstraat, Baronie, Meierij, Kempen, Peelrand en Peelkern.
Voor elk geeft zij de kenmerkende landschapskwaliteiten en haar ambitie om deze kwaliteiten te versterken bij nieuwe ontwikkelingen. Hiermee wil de provincie gemeenten en initiatiefnemers stimuleren om de kwaliteit van het Brabantse landschap te versterken. De Uitwerking gebiedspaspoorten is niet verplichtend maar biedt een handreiking.

Zie ook