Op de landelijke website Ruimtelijke plannen staat een actueel overzicht van de provinciale plannen. Hier zijn ook de gewaarmerkte plannen te downloaden.

U vindt de plannen ook op Planviewer Noord-Brabant.

Geo-informatie

Heeft u kaartinformatie nodig? U kunt allerlei geografische informatie bekijken en downloaden bij de provincie Noord-Brabant. De kaartbestanden van de provinciale ruimtelijke plannen in de vorm van een gml-bestand, het standaard formaat voor ruimtelijke plannen, vindt u bij elk plan op de landelijke website Ruimtelijke plannen.

Inspreken Ruimtelijke plannen Brabant

Alle ruimtelijke plannen in Brabant zijn overzichtelijk in kaart gebracht voor digitale inspraak en raadpleging.