Op de landelijke website Ruimtelijke plannen staat een actueel overzicht van de provinciale plannen. Hier zijn ook de gewaarmerkte plannen te downloaden.

U vindt de plannen ook op ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Bij een aantal plannen vindt u hier uitgebreidere informatie en documenten.

Geo-informatie

Heeft u kaartinformatie nodig? U kunt allerlei geografische informatie bekijken en downloaden bij de provincie Noord-Brabant. De kaartbestanden (gis-bestanden) van de  provinciale ruimtelijke plannen vindt u in de plannenlijst op ruimtelijkeplannen.brabant.nl.

Inspreken Ruimtelijke plannen Brabant

Alle ruimtelijke plannen in Brabant zijn overzichtelijk in kaart gebracht voor digitale inspraak en raadpleging.