Ontheffingen uitbreiding intensieve veehouderij

Tot 1 april 2011 kon er een verzoek om ontheffing ingediend worden voor de uitbreiding van intensieve veehouderijen. Er zijn in totaal 66 ontheffingen aangevraagd door negentien gemeenten. Lees meer over de achtergronden ontheffingen Verordening ruimte, intensieve veehouderij en over de verzoeken tot ontheffing.

Contact

Ontheffing instructieregels

Bureau Toezicht ruimtelijke ordening