De provincie kijkt dan onder andere naar de leegstand van werklocaties.

Leegstand op bedrijventerreinen

Op 18% van de Brabantse bedrijventerreinen is sprake van structurele leegstand. Een of meerdere bedrijfspanden op deze terreinen staat langer dan 3 jaar leeg. Dit aandeel is licht toegenomen, na een afname in voorgaande jaren. Leegstand speelt niet alleen op verouderde bedrijventerreinen. De cijfers over leegstand staan in het magazine Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen

Winkelleegstand

In 2019 is het aantal leegstaande winkelpanden in Noord-Brabant voor het eerst in jaren toegenomen. Het aantal van 394 winkelsluitingen is bovendien het hoogste in 15 jaar tijd. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de provincie in het magazine Feiten en cijfers Brabantse Retail.

.