In Noord-Brabant staan veel gebouwen leeg. Het leegstandspercentage ligt voor het commercieel vastgoed (winkels, kantoren en industrie) boven de frictieleegstand. Dat is de leegstand die nodig is om de vastgoedmarkt naar behoren te doen functioneren. Naar schatting staat gemiddeld 8% van alle gebouwen in Brabant leeg.

Tabel: Indicatie huidige leegstand in Noord-Brabant

Typen gebouwen Leegstandspercentage Leegstand in aantal gebouwen
Winkels 10% 1.700
Kantoren 11% 1.400
Industrie 8% 2.200
     
Totaal commercieel vastgoed 9% 5.300
Totaal maatschappelijk vastgoed 5% 800
TOTAAL (excl. woningen)  8% 6.100
Agrarische gebouwen 10% 1.000

Voor commercieel en maatschappelijk vastgoed is de peildatum 1 januari 2020 (CBS), voor agrarische gebouwen is het peiljaar 2017 (Wageningen Environmental Research). Download: Uitgebreide tabel met toelichting.
De totale leegstand is vergelijkbaar met het oppervlak van bijna 600 voetbalvelden.

Indicatie leegstand per regio

Bekijk de figuur over leegstand per Brabantse regio in tabblad Leegstand Commercieel en maatschappelijk vastgoed in de kaartweergave. Het betreft een indicatie op basis van CBS-gegevens. De totale leegstand in de gebouwenvoorraad is van alle regio's het hoogst in West-Brabant, zowel procentueel als absoluut gezien. Het hoogste leegstandspercentage betreft kantoren in West- en Zuidoost-Brabant (15%). Voor achtergrondinformatie over methodiek cijfers, zie Verantwoording indicatieve cijfers leegstand.

Indicatie leegstand per gemeente

Bekijk de figuren onder Trends en andere cijfers in de kaartweergave. De figuren geven per type gebouw de top 5 van gemeenten met het hoogste en met het laagste percentage leeg. Het betreft een indicatie op basis van CBS-gegevens.

Het dashboard Leegstand van CBS bevat cijfers over de leegstand van winkels, kantoren, industriële gebouwen en maatschappelijk vastgoed per provincie en per gemeente voor 2020.

Contact

Leegstand in Brabant per regio en gemeente

Zie ook