Kerken

Van de 392 kerken die nu in Brabant nog in gebruik zijn voor de eredienst, gaat naar verwachting binnen 10 jaar de helft dicht. Het merendeel hiervan staat in plaatsen met minder dan 20.000 inwoners en is daar vaak het enige kerkgebouw. In West-Brabant (bisdom Breda) is de sluiting en herbestemming van dorpskerken al eerder op gang gekomen. Voorbeelden zijn de kerk van Heerle die is omgebouwd tot dorpshuis en huisartsenpraktijk, en de kerk in Hooge Zwaluwe die nu een restaurant is. In Oost-Brabant (bisdom ’s-Hertogenbosch) komt sluiting en herbestemming van dorpskerken pas de laatste jaren op gang. Ook hier zijn voorbeelden van herbestemming. Zo is de Pastoor van Arskerk in Eindhoven nu een kantoor jeugdzorg, is de Leonarduskerk in Helmond een gezondheidscentrum en de kerk van Oostelbeers is omgebouwd tot dorpshuis.

Aantal kerken in Noord-Brabant 2015 en 2018

* In 2015 bedroeg dit aantal 564, 3 kerken zijn in de tussentijd gesloopt (Bron: provincie Noord-Brabant)

 

Aantal kerken in Noord-Brabant 2018 per regio

 

Sinds 1960 is meer dan een derde van de kerken gesloten, dat zijn ongeveer 240 kerken. Voor 2010 gebeurde dat met name in plaatsen met meer dan 20.000 inwoners. Van de gesloten kerken zijn er ruim 100 herbestemd, staan er nog ruim 50 leeg en zijn er meer dan 80 gesloopt. Vooral in Helmond zijn veel kerken herbestemd (o.a. theater, gezondheidscentrum, supermarkt). In Breda, Eindhoven en Tilburg zijn veel kerken gesloopt, per stad 10 à 15 stuks. De gesloopte kerken hadden zelden een monumentenstatus. In 12 gevallen betrof het markante beeldbepalende stadskerken uit de periode van het Rijke Roomse Leven.

 

Rijksmonumenten

De leegstand van rijksmonumenten is door CBS in beeld gebracht. In Noord-Brabant zijn 160 leegstaande rijksmonumenten die geen woning zijn. Dit is 4% van de ruim 4.000 rijksmonumenten.