Het platteland zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie, illegale activiteiten en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.

De winnaars van deze ontwerpprijsvraag werden woensdag 4 juli 2018 bekend gemaakt. 8 van de 51 Brabantse teams die concrete ideeën inzonden voor nieuwe perspectieven voor het buitengebied wonnen een bedrag van € 25.000 en deskundige begeleiding om hun plannen verder uit te werken. Twee inzendingen kregen een eervolle vermelding.

Met de manifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’ op 6 februari 2019 is de prijsvraag Brood en Spelen afgerond. De plannen zijn in een half jaar tijd in een versnelling gebracht. Met de oplevering van de eerste resultaten zijn stappen gezet.

In deze video’s lichten de Brabantse teams hun idee toe.


Zie ook