boerderij

Met deze aanpak zet de provincie zich sinds enkele jaren in om, samen met vele anderen, de stijgende hoeveelheid leegstaand vastgoed in Brabant een halt toe te roepen. In het onderzoek nam het PON vooral de aanpak van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) onder de loep. Wat heeft de provincie de afgelopen jaren ondernomen in de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing? Wat zijn daarvan de resultaten tot dusver? En wat zijn mogelijke verbeterpunten?

Taskforce van 35 gemeenten

Het aantal lege stallen en schuren in Brabant neemt de komende jaren fors toe. Natuurlijk is altijd de eigenaar van lege gebouwen in de eerste plaats verantwoordelijk. Gemeenten staan als eerste overheid aan de lat. Vanuit een gedeeld urgentiegevoel bij Brabantse wethouders en de wens tot meer samenwerking en kennisdeling heeft de provincie in 2016 de Taskforce VAB’s opgezet. Inmiddels zijn 35 Brabantse gemeenten bij de Taskforce aangesloten. Deze samenwerking heeft onder meer geleid tot de voucheraanpak en het kennisplatform VABIMPULS. Tot oktober 2018 zijn al meer dan 125 Brabantse eigenaren van lege of leegkomende stallen en schuren geholpen door een onafhankelijke deskundige van VABIMPULS. Ook faciliteert de provincie experimenten om meer inzicht te krijgen in praktische oplossingen, in Gemert-Bakel, Boxmeer, Asten, Hilvarenbeek en Zundert.

Aanbevelingen

De onderzoekers concluderen dat de provincie met de Brabantse Aanpak Leegstand op de goede weg is. De experimenten zijn, elk op hun eigen wijze, succesvol, en de wijze van kennisdeling en samenwerking met partners oogst waardering. Uit de urgentie en de ervaringen tot dusver blijkt dat veel energie en een actieve voortzetting van de aanpak nodig is in de aanpak VAB’s.
In de tussentijdse evaluatie geeft het PON ook een aantal aanbevelingen en verbeterpunten. De onderzoekers bevelen de provincie onder meer aan om nog meer inzet te richten op het integraal bespreken van casuïstiek en het meer delen van data.

De uitkomsten van de evaluatie door het PON zijn ook weergegeven in een factsheet


Contact

Brabantse aanpak leegstand onder de loep

Zie ook