De provincie zet zich met expertise op inhoud en proces in voor transformaties in de buitengebieden van Brabant en doet dit in samenwerking met de Brabantse gemeenten en lokale belanghebbenden. De transformaties in het buitengebied vragen om ervaren procesbegeleiders die zorgen voor een samenhangende aanpak die meerdere doelen dient. 
Zo werkt de provincie aan een duurzame samenwerking tussen gebiedspartijen - publiek, privaat en particulier - om aan de in dat gebied urgente opgaven te werken

De provincie en haar samenwerkingspartners zoeken naar vernieuwende, creatieve aanpakken en instrumenten om tot resultaat te komen. Dit gebeurt al in De Levende Beerze, Zundert en Elsendorp.