Deze video gaat over Aanpak binnenstedelijke transformatie

Rol en aanpak provincie

De provincie pakt de rol van stimuleren, richting geven en mogelijk maken. Zo is de provincie op 12 plekken bezig, van de grote steden tot aan de 7 iets minder grote. Er zijn aparte overeenkomsten gesloten met Bergen op Zoom, Roosendaal, met Meierijstad voor Veghel en met Maashorst voor Uden. En Oosterhout volgt snel. (zie infographic Transformatieopgave dorpen en steden). Met dorpen en kleine kernen zijn 4 pilots opgestart met onder andere aandacht voor dorpspleinen.
Provincie en gemeenten maken met de aanpak van leegstand tegelijkertijd een slag om het woningtekort aan te pakken. Tot 2030 moeten er in Brabant namelijk jaarlijks 12.000 woningen worden gebouwd om iedereen te kunnen voorzien van een woning. De provincie doet dit vanuit de provinciale Bestuursopdracht ‘Terugdringen woningtekort en leegstand en participeren in transformatie’.

Integrale benadering

In sommige gevallen vinden gezamenlijke verkenningen plaats, op andere plekken is men al concreet aan de slag. Daar komen veel thema’s samen, zoals Wonen en Werken, Retail en Economie, Mobiliteit, Energie en Klimaatadaptatie, Natuur en Water, Erfgoed, Sociale samenhang en Cultuur en Sport. Brabant wordt zo nog beter, mooier en fijner om in te wonen, werken en leven.

Zie ook