Integrale benadering

Er zijn veel verschillende vraagstukken. In binnenstedelijke gebieden gaat het vaak om het combineren van de woningbehoefte met het herbestemmen van lege kantoren, winkelpanden en bedrijfslocaties naar wonen. En in het buitengebied draait het om het transformeren of slopen van leegstaande stallen en schuren om zo bij te dragen aan het behouden of creëren van een vitaal buitengebied. Tegelijkertijd gaat het ook om lokale economie, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, leefbaarheid en erfgoed. 
Dit alles vraagt om een integrale benadering die alle uitdagingen van een gebied in samenhang bekijkt. Een gebiedsgerichte aanpak laat het mes aan meerdere kanten snijden. Zo krijgt een gebied nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht. Iedere locatie heeft daarbij zijn eigen opgaven: maatwerk is noodzakelijk. Dat maakt ook dat elke gebiedstransformatie maatwerk is.