Integrale benadering

Er zijn veel verschillende vraagstukken. In binnenstedelijke gebieden gaat het vaak om het combineren van de woningbehoefte met het herbestemmen van lege kantoren, winkelpanden en bedrijfslocaties naar wonen. En in het buitengebied draait het om het transformeren of slopen van leegstaande stallen en schuren om zo bij te dragen aan het behouden of creëren van een vitaal buitengebied. Tegelijkertijd gaat het ook om lokale economie, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, leefbaarheid en erfgoed. 
Dit alles vraagt om een integrale benadering die alle uitdagingen van een gebied in samenhang bekijkt. Een gebiedsgerichte aanpak laat het mes aan meerdere kanten snijden. Zo krijgt een gebied nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht. Iedere locatie heeft daarbij zijn eigen opgaven: maatwerk is noodzakelijk. Dat maakt ook dat elke gebiedstransformatie maatwerk is.

Kennisbank Samenwerken aan gebiedstransformaties in Noord-Brabant

Alle opbrengsten, leerlessen en resultaten bundelen we in de Kennisbank Samenwerken aan gebiedstransformaties in Noord-Brabant. Deze publicatie biedt praktische handvatten en maakt de geleerde lessen toegankelijk voor andere gebieden waar overheden, ondernemers en inwoners met elkaar aan de slag willen. Want, integraal en gebiedsgericht werken wordt met de komst van de Omgevingswet meer en meer urgent. Hoe zit deze publicatie in elkaar? Deze publicatie is geen standaardrapportage die je van a tot z leest. Er is gekozen voor de opzet van een ‘kaartenbak’. De ‘kaartenbak’ bestaat uit een aantal thema’s. Binnen deze thema’s vind je verschillende onderwerpen die je vooruit helpen als je zelf aan de slag wilt gaan in een gebied. Je navigeert naar de thema’s die voor jou het meest interessant zijn. Deze kaartenbak vult zich steeds verder omdat de ontwikkelingen in Brabant ook niet stoppen.