Waterpoort

Waterpoort brengt verschillende werelden bij elkaar: zee en land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag. Water vormt het hart van Waterpoort met Volkerak-Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en de Mark-, Dintel-, Vlietboezem. Door de Deltawerken verloor het gebied grotendeels de directe verbinding met zee, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en economische vitaliteit.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Het gebied moet een robuuste, duurzame zelfvoorzienende regio worden, met nieuwe economische vitaliteit en uiteindelijk weer een zout Volkerak-Zoommeer. Dat gebeurt vanuit 6 thema's: 

  • een regionaal loket voor plantoetsing en planstimulering
  • verbonden vestingen en forten
  • zoetwatersysteem
  • innovatieve landbouw, zilte teelten
  • familie van Waterpoorten
  • horizontale synergie

Zuidwestelijke Delta

Waterpoort, rondom het Volkerak-Zoommeer, ligt op het grondgebied van de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Halderberge, Moerdijk, het Zeeuwse Tholen en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Het is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta waarin naast de betrokken gemeenten en de provincie ook Waterschap Brabantse Delta, terreinbeheerders, onderwijs en ondernemers samen optrekken.

Zie ook