Al tientallen jaren zien de dorpen in het grenscorridorgebied onder andere vrachtwagens dwars door hun dorpen rijden en hebben ze te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Het maatregelenpakket voor project Grenscorridor N69 moet de al 30 jaar durende problematiek in het gebied gaan oplossen. Het biedt een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én tegelijkertijd verbetert ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

25 Samenwerkende partijen

Er is 3 jaar intensief overlegd tussen 25 samenwerkende partijen. Dit heeft geleid tot een Gebiedsakkoord. Hierin staan de afspraken die in 2012 gemaakt zijn. De totale investering in het gebied van alle partners samen bedraagt circa € 300 miljoen.

Drie onderdelen die de partijen willen realiseren:

Meer informatie over N69 grenscorridor?

Zie ook