Deze video gaat over N69 officieel geopend

Al tientallen jaren zien de dorpen in het grenscorridorgebied onder andere vrachtwagens dwars door hun dorpen rijden en hebben ze te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Het maatregelenpakket voor project Grenscorridor N69 moet de al 30 jaar durende problematiek in het gebied gaan oplossen. Het biedt een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én tegelijkertijd verbetert ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

25 Samenwerkende partijen

Er is 3 jaar intensief overlegd tussen 25 samenwerkende partijen. Dit heeft geleid tot een Gebiedsakkoord. Hierin staan de afspraken die in 2012 gemaakt zijn. De totale investering in het gebied van alle partners samen bedraagt circa € 300 miljoen.

Drie onderdelen die de partijen willen realiseren:

1. De nieuwe N69

Veel doorgaand (vracht)verkeer in de regio reed over lokale wegen of door de dorpen. De provincie heeft een nieuwe 80 km weg aangelegd om dit verkeer om Valkenswaard en Waalre heen te leiden. Dat zorgt voor een enorme verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de dorpskernen en een betere bereikbaarheid in de regio. De weg is sinds oktober 2021 in gebruik. Lees ook: Nieuwe N69 officieel geopend

2. Aanvullende (nulplus)maatregelen

Gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en provincie nemen lokaal extra verkeersmaatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. De zogenoemde nulplusmaatregelen. Er zijn zo’n 40 nulplusmaatregelen geïnventariseerd. De afzonderlijke partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

3. Verbeteringen voor natuur, water, landschap, landbouw en recreatie (Gebiedsimpuls)

Naast de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 en de nulplusmaatregelen voor de doorstroming op de lokale wegen, bevat de totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ook maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie.
Hiervoor is een integraal gebiedsplan opgesteld. De samenwerkende partners streven naar verbeteringen voor iedereen die in het grenscorridorgebied woont, werkt en recreëert.

Meer informatie over N69 grenscorridor?

Zie ook