Deze video gaat over De Brabantse Wal
Mediaspeler laden...

De Brabantse Wal heeft een mooi landschap, waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Het gebied is bijzonder door de wal die het markeert. De verdronken dorpen, turfvaarten en landgoederen zijn ook kenmerkend voor het gebied. Met zijn groene karakter is De Brabantse Wal de groene long voor West-Brabant.

Landschap van allure

De provincie investeert de komende jaren extra in het verhogen van de allure van dit mooie landschap. Mooie en sterke landschappen zijn van grote waarde voor een aantrekkelijke provincie, waar ondernemers en kenniswerkers graag willen wonen en werken. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat draagt bij aan Brabant als Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie. Andere landschappen die de provincie ondersteunt zijn De Maashorst en Het Groene Woud. De keuze komt voort uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.

Investering

De Brabantse Wal investeert de provinciale gelden de komende jaren in:

  • Versterken van duurzaamheid
  • Aantrekkelijk investeringsklimaat 
  • Beleefbaarheid van gebied voor bewoners en bezoekers

Uitvoering

Verschillende projecten zijn bepaald in overleg met diverse partijen in het gebied. De uitwerking gebeurt in samenwerking met ondernemers, omwonenden en andere direct betrokkenen.

Lees meer op de website van de Brabantse Wal

Zie ook