Nieuwe woonvormen


Om de woningbouw beter op de veranderende vraag te laten aansluiten, heeft de provincie het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw opgesteld met als doel de realisatie van alternatieve woonvormen en zelfbouw te stimuleren en te versnellen.

Geclusterde woonvormen (voor ouderen), (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO en PO), meergeneratie-wonen, ‘wonen met aandacht’ en begeleid wonen (o.a. woonvormen voor specifieke doelgroepen), maar ook tijdelijke woningen en klein wonen in de vorm van tiny houses en gesplitste woningen zouden meer ruimte moeten krijgen. U leest erover in het Magazine Nieuwe woonvormen.

Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw

Het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw (pdf, 7.8 MB) bevat een groot aantal activiteiten die de komende periode deels nog nader worden uitgewerkt.

Met het Actieprogramma wil de provincie stevig bijdragen aan de realisatie van meer van de genoemde woonvormen. Ingestoken vanuit verschillende belemmeringen, die een grotere productie momenteel nog vaak in de weg staan, zullen acties – de 7 P’s – vooral gericht zijn op het stimuleren van planontwikkelingen voor nieuwe woonvormen (plannen), de beschikbaarheid van locaties (plekken), de financiering van initiatieven (pecunia), het aanpassen van regelgeving (procedures), het beter in positie brengen van initiatiefnemers van nieuwe woonvormen en -concepten (positie), het opnemen van nieuwe woonvormen en zelfbouw als een volwaardige bouwstroom in de woningbouwplanning en -programmering van gemeenten (programma) en op de politiek-bestuurlijke agenda (politiek).

Bekijk de themavideo, waarin op zoek wordt gegaan naar initiatieven met een vernieuwende kijk op wonen.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.