Uitdagingen

In Brabant hebben we een enorme woningbouwopgave te realiseren. Die opgave kunnen we alleen samen met anderen volbrengen. Met een woningbehoefte van ruim 150.000 woningen tot 2035 heeft onze provincie een flinke klus te klaren. Belangrijk is dat er naast voldoende ook een aantrekkelijk en gevarieerd woonaanbod is dat aansluit op de toekomstige behoefte. Als provincie delen we daarom graag kennis en kunde: die van ons, maar zeker ook die van u, experts uit het veld.

In de webinars en workshops in de Brabantse Week van het Wonen vinden we samen met u antwoorden op grote vragen: Wat vertellen ons de laatste bevolkings- en woningbehoefteprognoses? Zijn we in staat om daar snel én adequaat op in te spelen? Hoe bieden we ruimte voor innovatieve (bouw- en) woonvormen, en welke mogelijkheden dienen zich aan rond de vrijkomende agrarische bedrijven? Zien we vergrijzing als een opgave of als een kans om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren? Hoe bouwen we aan zorgzame gemeenschappen? En hoe kunnen we de kennis in de samenleving maximaal benutten om onze wijken en dorpen aan te passen aan nieuwe behoeften?

Wonen is meer dan bouwen. Niet voor niets gaat de Brabantse Stijlprijs 2021 tijdens de Week van het Wonen van start.

Maak het mee: Brabantse Week van het Wonen

De provincie nodigt u uit om de (digitale) start mee te maken van deze bijzondere Brabantse Week van het Wonen op maandag 16 november om 10.00 uur. Ook kunt u zich aanmelden voor diverse programmaonderdelen.

U kunt zich vanaf nu via dit registratieformulier aanmelden voor de opening en voor deelname aan diverse programmaonderdelen.

Meer informatie over programmaonderdelen tijdens de Brabantse Week van het Wonen vindt u op de website www.brabant.nl/weekvanhetwonen.

Contact

Brabantse Week van het Wonen 2020