Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering.

Onderschrijven

Onderschrijft u het Manifest en handelt u hiernaar? Vul dan het onderschrijvingsformulier in. 
Hierbij kunt u ook aangeven of u dat namens een organisatie doet. Tevens is het mogelijk om het logo van uw organisatie te uploaden.

Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

Wilt u lid worden van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn en meebouwen aan de actieagenda van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn? Dan kunt u ook dit aangeven op het onderschrijvingsformulier.

Meer informatie