In het kader van 'Een (t)huis voor senioren in Brabant!' roept het netwerk alle Brabantse gemeenten op de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ hoog op de agenda's te zetten binnen de gemeentelijke woningbouwprogrammering. 

Regierol gemeenten

De groep ouderen in onze provincie groeit, en daarnaast stijgt ook de gemiddelde leeftijd. Dit wordt 'dubbele vergrijzing' genoemd. Omdat de dubbele vergrijzing tot 2040 steeds groter wordt, moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte voor senioren worden ingespeeld. Dat blijkt ook uit woonzorganalyses en diverse visies op het gebied van woonzorg, zorg, welzijn en leefbaarheid, en het gemeentelijk grondbeleid. Waarbij langer thuis wonen en zelfredzaamheid de uitgangspunten zijn. Op die manier blijft de zorg betaalbaar, maar ook omdat meer zorgpersoneel niet realistisch is. 
Gemeenten moeten hierin de regierol oppakken. Daarbij worden zij gesteund door vele ketenpartners, maar ook door (aankomende) senioren en belangenorganisaties in de gemeenten zelf.

Deeloplossingen

Om ervoor te zorgen dat de senioren in Brabant nu en in 2040 prettig kunnen leven, is een goede balans en samenhang nodig tussen wonen, zorg en welzijn. Deeloplossingen voor deze opgaven zijn bijvoorbeeld: alternatieve woonvormen, versterking van de informele netwerkstructuur, wijk- en dorpsaccommodaties voor zorg en welzijn, inzet van ondersteunende technologie en de aanpak van mobiliteitsvraagstukken.

Actieagenda

Alle Brabantse gemeenten zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Naast kennisdelen en samenwerken, ondersteunt het netwerk middels een actieagenda lokale en regionale initiatieven op het gebied van woon-zorg-welzijn voor senioren. Door als gemeente hieraan actief deel te nemen en mee te bouwen kunnen er succesvolle resultaten gerealiseerd worden. Met een grote reikwijdte bovendien, zodat ook andere gebieden binnen de Brabantse samenleving positief worden beïnvloed. 

Aansluiten en meer informatie

Heeft u belangstelling om aan te sluiten bij het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn en haar actiegerichte agenda? Mail dan naar de coördinator van het netwerk, Jan-Willem van Herpen via: jvherpen@brabant.nl of bel: 06 18 30 33 74. In een persoonlijk gesprek kunt u uw vragen stellen en eventuele kansen en mogelijkheden bespreken.

Zie ook