Deze video gaat over Subsidie Collectieve Wooninitiatieven - ondertiteld

De subsidieregeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de te realiseren woningen. Woningbouwinitiatieven kunnen zowel nieuwbouw betreffen, als kleinschalige transformaties, zoals verbouw/ombouw van bestaand vastgoed, of sloop-nieuwbouw.

Budget

Er is een budget van € 600.000 beschikbaar voor de oprichting van een initiatief, het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van het woningbouwproject, en de benodigde project- en procesbegeleiding. 
Initiatieven waarvan de haalbaarheid is aangetoond, en waaraan de gemeente medewerking heeft toegezegd, kunnen een beroep doen op een renteloze lening voor het (voor)financieren van de ontwikkelkosten (kosten architect, adviseurs, enzovoorts), inclusief de benodigde project- en procesbegeleiding. Voor deze fase is ruim € 5 miljoen beschikbaar..

Subsidieregeling

Aanvragen

U kunt de subsidie direct aanvragen via het Loket. Daar vindt u ook meer informatie over het invullen van het digitale aanvraagformulier en de verplichte bijlagen.

Status: Open

  • Wanneer: u kunt subsidie aanvragen tot en met 1 december 2024.
  • Voor wie: collectieve wooninitiatieven en sociale ondernemingen, in de vorm van rechtspersoon, zoals (coöperatieve) vereniging of stichting.

Contact

Subsidie collectieve wooninitiatieven

Vragen over subsidieregelingen?

Zie ook