Flexwoningen zijn volwaardige woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn, waarbij de locatie veelal een tijdelijk karakter heeft. Flexwoningen kunnen gerealiseerd worden op bestaande locaties en nieuwe tijdelijke bouwlocaties. De provincie streeft bij voorkeur naar locaties binnen het bebouwd gebied of direct aangrenzend daaraan. 

De flexwoningen die de provincie Noord-Brabant voor ogen heeft, voldoen aan het permanent bouwbesluit en zijn demontabel en losmaakbaar. De woningen zijn duurzaam, circulair en energieneutraal. 

Voor een gezonde businesscase is een exploitatieperiode van minimaal 30 jaar het uitgangspunt. Zicht op mogelijk vervolglocaties voor tijdelijke woningen is dus noodzakelijk. 

Kennissessies flexwoningen

In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), organiseert de provincie Noord-Brabant dit jaar 3 kennissessies over flexwoningen. Inmiddels hebben er 3 sessies plaatsgevonden.

  • Bekijk de kennissessie I ‘Business case flexwoningen’. Deze sessie gaat in op de vraag hoe een business case van flexwoningen eruit kan zien. Hierin wordt aandacht besteed aan volwaardige woningen die op een tijdelijke locatie worden gerealiseerd. 
  • Bekijk de kennissessie II Omgevingsdialoog flexwoningen. Voor woningen is wel passende ruimte nodig. In een zogenaamde 'omgevingsdialoog' kunnen initiatiefnemers, aannemers, bewoners en  andere betrokkenen plannen, verwachtingen, ideeën en wensen bespreken.
  • Bekijk de kennissessie III van RVO en de provincie. Deze sessie gaat in op de verschillende mogelijkheden binnen de ruimtelijke ordening procedures. Er wordt ingegaan op de letter van de wet én er komen praktijkvoorbeelden naar voren. 

Zie ook