Via dit portal wordt een rijke set aan informatie ontsloten. Het gaat daarbij om de resultaten van de gezondheidsenquêtes van de GGD’s, maar ook om voor de gezondheid relevante informatie ut andere bronnen. Het kennisportal is vormgegeven als een dashboard, waarin 3 hoofdthema’s worden onderscheiden: jeugd, volwassenen en omgeving. Op elk van deze thema’s wordt eenvoudig in beeld gebracht hoe een bepaalde wijk of kern ervoor staat. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren.