Deze video gaat over Brabantse Woonzorgwijzer

De provincie helpt gemeenten en hun stakeholders daarbij op weg, door demografische prognoses op te stellen, door lange termijn ramingen op het vlak van wonen met zorg én door de WoonZorgwijzer beschikbaar te stellen. De WoonZorgwijzer brengt op een laag geografisch schaalniveau in beeld waar mensen met bepaalde aandoeningen wonen en welke beperkingen zij hebben. Ook worden in het instrument gegevens over de woningvoorraad, en sociaaleconomische klasse getoond. Deze informatie kan worden gecombineerd met gegevens uit de Brabantscan van de GGD’s. Daarin wordt bijvoorbeeld ook ingegaan op meer leefstijl-gerelateerde kanten van gezondheid, zoals overgewicht en roken. En op omgevingsfactoren, zoals geluidshinder en luchtkwaliteit. Zeker in samenhang bieden deze bronnen/instrumenten een goede basis voor het beleid omtrent wonen met zorg in de Brabantse gemeenten en regio’s.