Het antwoord op deze en vele andere vragen over de ontwikkeling van de bevolking en de woningvoorraad in Brabant kunt u hier inzien.

De meest recente Bevolkings- en woningbehoefteprognose laat zien hoe de bevolking en de woningbehoefte zich in Brabant tot 2050 naar verwachting ontwikkelen. In deze prognose worden de inwoners ingedeeld naar leeftijd en levensfase, in de WoonZorgwijzer wordt gefocust op de aandoeningen en beperkingen waar de inwoners mee te maken hebben. Met de Monitor bevolking en wonen worden actuele ontwikkelingen op de regionale woningmarkt in beeld gebracht. Zowel de prognosegegevens als de gegevens uit de monitor zijn in overzichtelijke tabellen samengevat per gemeente, per regio en voor de provincie als geheel. In de WoonZorgwijzer zijn gegevens ook op lagere schaalniveaus beschikbaar.

Regelmatig worden – bijvoorbeeld in de vorm van een paper, rapportage of beeldverslag – hier ook de resultaten van de provinciale monitorings- en onderzoeksactiviteiten op het vlak van ‘bevolking en wonen’ gepubliceerd. Zoals in het Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant.