Deze video gaat over Beleidskader Leefomgeving 2030

Wonen, werken en recreëren, reizen, produceren en consumeren. Maar ook bijvoorbeeld herstel en ontwikkeling van de natuur, de energietransitie en aanpassingen van onze leefomgeving aan veranderingen in het klimaat. Alles wat we in Brabant doen vraagt ruimte; en die is schaars. De ruimte kom steeds meer onderdruk te staan. Slim en verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte is dan ook cruciaal. Het beleidskader Leefomgeving helpt om gebiedsgericht samen te werken aan de beste oplossingen.

Als provincie Noord-Brabant geven we samen met partners vorm aan de inrichting van die leefomgeving. De Brabantse omgevingsvisie is daarvoor het uitgangspunt. We geven richting, stimuleren beweging en maken mogelijk. Of het nu gaat om een passend aanbod voor de enorme woningbehoefte, vitale dorpen en steden of een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. We gaan voor: de juiste plek, de juiste vorm en het juiste moment. En met een gezonde balans tussen samenleving, economie en natuur. Dat vraagt om maatwerk per gebied, waarbij we de kwaliteiten van elk gebied centraal stellen en vraagstukken in volle samenhang bezien.

Zo maken we samen Brabant elke dag een stukje mooier en beter. En zo geven we de kwaliteit van onze Brabantse leefomgeving door aan volgende generaties.

Meer informatie

Lees: de Startnotitie beleidskader leefomgeving