Sloop lege stallen

Sloopvergoeding stallen

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan bijdragen aan de sloop van de bebouwing van stoppende veehouders. Lees: sloopvergoeding stallen.

Stal eraf, zon erop

Stoppende veehouders kunnen met provinciale ondersteuning zonnepanelen plaatsen op een vrijkomend bouwblok. Lees: stal eraf, zon erop.