Het Nationaal Groenfonds en de provincie Noord-Brabant hebben een fonds opgezet dat leningen verstrekt aan veehouders die investeren als gevolg van de aangescherpte Verordening natuurbescherming met strengere eisen ten aanzien van de ammoniakuitstoot. Veehouders die net het bedrijf hebben overgenomen of veehouders die kort geleden al geïnvesteerd hebben in hun bedrijf en die daardoor over te weinig eigen vermogen beschikken om de benodigde investeringen te doen kunnen een beroep doen op het fonds.

Achtergestelde lening

Banken kunnen daardoor extra kredieten verstrekken met tussenkomst van het Nationaal Groenfonds door middel van een achtergestelde lening onder marktconforme condities. Een achtergestelde lening is een lening waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld ten opzichte van de bank en concurrenten (gewone schuldeisers). Per ondernemer is er maximaal € 250.000,- euro beschikbaar. Het fonds wil minimaal 60 ondernemers ondersteunen. Voor financiering komen innovatieve maatregelen bij de bron in aanmerking, zoals mestscheiding en verwerking van dagverse mest. Bekijk het proces voor het aanvragen van financiering 

Om steun te verlenen in de landbouwsector maakt de provincie Noord-Brabant gebruik van de Landbouwvrijstellingsverordening (LGVV). Deze verordening is van toepassing op agrariërs in de primaire productie en de verwerken en afzet van landbouwproducten.

Contact

Transitiefonds veehouderij

Zie ook