Ondersteuning jonge veehouders

Jonge Landbouwer regeling

De provincie stelt de jonge landbouwersregeling als onderdeel van het POP3-programma jaarlijkse open aan het eind van elk jaar tot en met 2020:

  • met een investeringslijst waaruit gekozen kan worden,
  • en waarop maximaal 30% en tot € 20.000 subsidie wordt verleend.

Deelname POP3-programma

De subsidieregeling voor jonge Landbouwers POP3-Brabant gaat open vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stimulus

Contact

Ondersteuning jonge veehouders