Innovatieve stalsystemen

De provincie ondersteunt initiatieven door kennis, netwerken en subsidies beschikbaar te stellen aan boeren die willen innoveren.

Welke stalsystemen kan ik toepassen?

Bekijk het innovatieoverzicht of de website van ZLTO om te zien welke stalsystemen in ontwikkeling zijn en welke u nu kunt toepassen. De provincie stelt eisen aan de ammoniakuitstoot van veestallen, zie: Interim omgevingsverordening Als een veehouderij niet voldoet aan de emissie-eisen uit de Interim omgevingsverordening moeten de stalsystemen op het bedrijf worden uitgerust met emissiebeperkende systemen. Naast ammoniak (stikstof), wil de provincie ook de uitstoot van geur, fijnstof, methaan en ziektekiemen minimaliseren. Het is het effectiefste om emissie te voorkomen en dit bij de bron aan te pakken. Dat is beter voor het stalklimaat maar ook voor de gezondheid van boer, dieren en omgeving. De provincie brengt veehouders, bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen samen om uitdagingen te benoemen en oplossingen te bedenken en te realiseren.

Ontwikkeling emissiearme stalsystemen

Lening voor ontwikkeling stalconcept

De provincie helpt ontwikkelaars met kapitaal om investeringen in innovatieve stalconcepten te financieren. Voor de ontwikkeling van nieuwe stalconcepten met een integrale bronaanpak is € 5 miljoen beschikbaar. Er is al een lening verstrekt aan het stalconcept van het Familievarken. Heeft u een stalconcept dat u wilt ontwikkelen en wilt u onderzoeken of u in aanmerking komt voor een lening? Neem dan contact op via transitieveehouderij@brabant.nl telefoon (073) 680 82 82.

Hulp van Taskforce

Heeft u een idee voor een innovatieve stal of wilt u graag aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen via: toekomstbestendigestallen@fme.nl

De taskforce kan ondersteunen in het schrijven van een goed project- of businessplan en heeft een overzicht van beschikbare subsidies. De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK en de provincie vormen een taskforce. Zij gaan in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te inventariseren welke vernieuwende en creatieve oplossingen al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Ook brengen zij verschillende partijen en initiatieven bij elkaar om nieuwe ontwikkelingen en concepten te initiëren. Lees meer op www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen

Ondersteuning bij aanleg stalsystemen

Transitiefonds veehouderij

Het Nationaal Groenfonds en de provincie hebben een fonds opgezet dat leningen verstrekt aan veehouders die investeren in emissiearme stalsystemen. Vraag uw financieel adviseur of een bank naar dit product. Lees meer: Transitiefonds Veehouderij

Regelmatig stelt de provincie subsidieregelingen open voor innovatieve stalsystemen. Houd hiervoor deze site in de gaten of abonneer u op De WhatsApp updateservice voor veehouders

Zie ook