Subsidie investeren in dierenwelzijn

foto: www.kipster.nl

De subsidieregeling is specifiek gericht op veehouders in Midden en Oost Brabant, omdat in deze gebieden veel dieren worden gehouden. Omschakelen naar een dierenwelzijnskeurmerk betekent dat er minder dieren in deze gebieden worden gehouden. De provincie subsidieert een deel van de kosten die nodig zijn voor het bouwen van extra stalruimte.

Hoe zit de subsidieregeling in elkaar?

De subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van extra staloppervlakte dat nodig is voor een dierenverblijf dat voldoet aan de eisen van een erkend dierenwelzijnskeurmerk. Deze extra stalruimte dient 10% meer te zijn dan bij gangbare productie. U dient het keurmerk in bezit te hebben of te hebben aangevraagd voor uw locatie. De omgevingsvergunning moet zijn verstrekt of een volledige, ontvankelijke aanvraag is ingediend bij uw gemeente. De gecertificeerde keurmerken zijn vastgelegd in een lijst die u kunt bekijken. Bekijk de infographic met de stappen die u moet doorlopen voor een aanvraag.

Rekenvoorbeeld

U krijgt subsidie ter hoogte van 5% van de bouwkosten van het extra staloppervlak. Daarbij geldt een maximum subsidie per vierkante meter extra staloppervlak van €30 wanneer het aantal dieren niet uitbreidt en €20,- wanneer het aantal dieren wel uitbreidt. Voor de gehele subsidie geldt een maximum van €100.000,-. Om te kunnen berekenen hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen voor het bouwen van extra meters stal, zijn een aantal voorbeelden voor u uitgelicht.

Wanneer subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunt u indienen van 17 december 2018 tot en met 31 december 2020.  Er is €750.000,- beschikbaar. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

WhatsApp updateservice

Op de hoogte blijven van nieuwe subsidies en andere ontwikkelingen op het gebied van Landbouw? Meld u aan voor de WhatsApp updateservice!

Gezonde veehouderijsector

De provincie streeft naar een financieel gezonde veehouderijsector waarin boeren een boterham kunnen verdienen en die het hoofd weet te bieden aan de uitdagingen op het gebied van milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. Om het welzijn van de dieren te verhogen kunnen veehouders omschakelen naar een erkend dierenwelzijnskeurmerk. Dieren onder bijvoorbeeld het Beter Leven Keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Daarnaast zorgt deze omschakeling voor een beter verdienmodel voor de veehouder.

Contact

Subsidie investeren in dierenwelzijn

Zie ook