Natuurinclusieve landbouw

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Kiest u voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering, dan kiest u voor ecologische processen bij de productie van voedsel en gewassen. U kiest voor besparingen op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie. U kiest voor een productiewijze die gepaard gaat met een rijkere biodiversiteit.

Wilt u meer weten? Lees dan de brochure over een natuurinclusieve landbouw.

Grond voor natuurinclusieve boeren

Beschikken over voldoende grond is een 1e voorwaarde om de doorontwikkeling of omschakeling naar een natuurinclusieve onderneming mogelijk te maken. In de praktijk is het echter vaak zo dat beschikbare grond een (intensieve-) akkerbouwbestemming krijgt. Wie natuurinclusief wil ondernemen, beschikt doorgaans niet over voldoende middelen om het betreffende stuk grond te verwerven. De koop-pacht-aanpak van de provincie brengt hierin verandering. Daarmee biedt de provincie financiële ondersteuning aan boeren die grond nodig hebben om natuurinclusief te ondernemen. Ook zorgt de provincie voor een ondernemerscoach.

De oplossing: koop en erfpacht

De provincie Noord-Brabant koopt voor € 30 miljoen grond en verpachten deze vervolgens aan boeren die natuurinclusief willen ondernemen. De erfpacht duurt minimaal 26 jaar en geeft de gelegenheid om de investeringen terug te verdienen en geld te reserveren om de gronden terug te kopen, indien wenselijk. De erfpacht zal marktconform zijn en afhankelijk van de marktwaarden ergens tussen de € 650 en € 700 per hectare per jaar uitvallen. Dit geldt alleen voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, bodem, water en landschap.

Hulp van een coach

Maar er is méér nodig dan alleen grond. Een ervaren coach kan u helpen bij het maken van keuzes en het opstellen van uw eigen ontwikkelplan. Hierin geeft u op hoofdlijn aan hoe u uw natuurinclusieve bedrijfsvoering gaat invullen en wat het verdienmodel is. Voor het verder uitwerken van het doorontwikkelplan tot een businessplan kunt u subsidie aanvragen. Er is € 10.000 per ondernemer beschikbaar voor het opstellen van dit businessplan.

In het businessplan kunt u ook aangeven wat u nodig heeft om een rendabele omschakeling te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan extra (landbouw)grond of kennis. En de belemmeringen die u verwacht tegen te komen. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met een coach in uw regio Wilt u meer weten over hoe wij u verder helpen? Bekijk het stappenplan 

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor het maken van een businessplan met een ondernemerscoach doet u via het loket

Zie ook