Stoppersregeling pelsdierhouderij

Voor nertsenhouders is dit een ingrijpende gebeurtenis dat veel vragen met zich meebrengt. Het betekent niet alleen het einde van hun bedrijf, maar ook van een hele beroepsgroep.

Stoppersregeling nertsenhouders

Naar aanleiding van de coronabesmettingen op nertsenbedrijven heeft het kabinet besloten dat alle nertsenhouders vóór het volgende productieseizoen moeten stoppen. De overgangstermijn uit de Wet verbod pelsdierhouderij wordt vervroegd van 1 januari 2024 naar begin 2021. Voor nertsenhouders is dit een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen met zich meebrengt. Het betekent niet alleen het einde van hun bedrijf, maar ook van een hele beroepsgroep.

Communicatie vanuit het Ministerie van LNV

Momenteel wordt er door het Ministerie van LNV gewerkt aan de wetswijziging en een vergoedingsregeling voor ondernemers. Naar verwachting zijn beiden begin 2021 gereed. Binnenkort kunnen ondernemers hierover de volgende informatie verwachten vanuit het Ministerie.

Gemeente is 1e aanspreekpunt

Houders van nertsen nemen voor hulp en advies allereerst contact op met hun gemeente. Deze stap kunnen zij nu alvast nemen. Naast de stoppersregeling vanuit het Ministerie van LNV, kan de gemeente bezien of er nog aanvullende regelingen van de provincie of betreffende gemeente zijn, waar de ondernemer recht op heeft. Zo kan de gemeente doorverwijzen naar het ondersteuningsnetwerk van de provincie of de regeling VABIMPULS

Het ondersteuningsnetwerk

Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners die de veehouder ondersteunen in zijn/haar keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. Zo’n beslissing kan ingrijpend zijn, is emotioneel beladen en brengt onrust met zich mee. Het ondersteuningsnetwerk kan helpen overzicht te bieden.

VABIMPULS

VABIMPULS is er voor eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties – VAB’s – of voor eigenaren van veehouderijbedrijven die zich op een andere bedrijfsactiviteit willen gaan richten, binnen of buiten de agrarische sector. VABIMPULS helpt eigenaren bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Samen met een deskundige van VABIMPULS verkent de eigenaar de mogelijkheden en kansen om zijn stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn.

Vragen? Dan kunt u contact opnemen via transitieveehouderij@brabant.nl

Contact

Stoppersregeling pelsdierhouderij