Stal eraf, zon erop

Het slopen van stallen en plaatsen van zonnepanelen voorkomt tevens leegstand en verloedering van stallen. Bovendien dragen zonnepanelen bij aan het opwekken van meer schone en duurzame energie.

Hoe maak ik gebruik van deze regeling?

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de provincie via transitieveehouderij@brabant.nl U wordt dan in contact gebracht met een expert, die met u de specifieke situatie verkent. Samen bepaalt u de vervolgstappen.

Vrijgekomen bouwblok verhuren

De provincie, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Mijn Zonneveld (MZB) hebben een aanbod ontwikkelt voor stoppende ondernemers die zonnepanelen op het vrijkomende bouwblok willen plaatsen: de ondernemer verhuurt het vrijgekomen bouwblok (of een deel daarvan) gedurende 15 jaar aan MZB Operational Lease B.V. Gedurende deze 15 jaar ontvangt de ondernemer hiervoor een vaste jaarlijkse verhuurvergoeding. MZB Operational Lease B.V. zorgt voor de volledige installatie, realisatie, het beheer en onderhoud en voor financiering van het zonneveld. Daarnaast dragen zij zorg voor de sloop van de stallen en het aanvragen van de vergunning bij de gemeente.

Exploitatie

Na 15 jaar wordt het zonneveld kosteloos over gedragen aan de ondernemer en afhankelijk van de vergunning kan de ondernemer de installatie voor eigen rekening nog 10 jaar door exploiteren. Omdat er geen investeringskosten mee gemoeid zijn en de installatie financieel is afgeschreven, liggen de inkomsten uit de verkoop van de zonnestroom dan een stuk hoger dan in de eerste 15 jaar.

Huurvergoeding

De jaarlijkse verhuurvergoeding is afhankelijk van locatie specifieke factoren, zoals bijvoorbeeld de afstand tot de juiste netwerkkabels in de grond. Maar ook van de dan geldende SDE+ subsidie. Als vuistregel kan rekening gehouden worden met een gemiddelde vaste verhuurvergoeding van circa € 6.000,- per jaar per hectare.

Financieren van de sloop van de stallen

Naast de genoemde vaste verhuurvergoeding is het ook mogelijk de sloop van de stallen te financieren door het plaatsen van de zonnepanelen, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zelf geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar heeft om de stallen te slopen. De sloop van de stallen wordt dan meegenomen als onderdeel van de aanpak en gefinancierd uit de toekomstige inkomsten van de zonnepanelen. De ondernemer ontvangt dan geen vaste verhuurvergoeding meer (of een lagere vergoeding), maar hoeft dan dus niet zelf de investering te doen. Na 15 jaar wordt de installatie weer kosteloos overgedragen en vanaf dat moment zijn de inkomsten wel voor de ondernemer.

Combineren met andere regelingen

De regeling ‘Stal eraf, Zon erop’ is te combineren met andere regelingen, zodat het mogelijk extra aantrekkelijk wordt. Bijvoorbeeld met de landelijke regeling 'Regeling sanering varkenshouderijen' Zie ook: ‘Stalderen’

Meer weten over het proces? Bekijk dan de de infographic Geïnteresseerden kunnen zich melden via transitieveehouderij@brabant.nl

Zie ook