Karakteristieke Brabantse natuur dreigt verloren te gaan. En Brabanders maken zich zorgen om de effecten van de veehouderij op hun gezondheid en op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving.

De provincie ondersteunt veehouders bij omschakelen, bedrijfsbeëindiging, innoveren, slopen, asbest verwijderen en natuurdoelen. Lees meer over de mogelijkheden en het provinciaal beleid voor veehouderij. Regels voor de uitvoering van het beleid zijn vastgesteld in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.