Het op een goede manier bewerken van mest verkleint de risico’s voor de gezondheid van mens dier en milieu, doordat de hoeveelheid ziektekiemen vermindert. En het leidt tot minder uitstoot van stikstof, stank en broeikasgassen. Daarmee levert mestbewerking een bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor de landbouw. Veehouders die van mest een waardevol product maken genereren een nieuwe stroom van inkomsten.