Zonne energie collectoren

De ruimte die vrijkomt bij de sloop van stallen en de overige ruimte binnen het bouwblok – 1 tot 1,5 hectare groot – is bruikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Zo genereert de ondernemer inkomsten en wordt tegelijkertijd leegstand en verloedering van stallen voorkomen. Bovendien dragen zonnepanelen bij aan het opwekken van meer schone en duurzame energie.
Om de stoppende veehouder zo veel mogelijk te ontzorgen, werkt de provincie samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Mijn Zonneveld. Stoppende veehouders kunnen een quick-scan aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen op hun bouwblok. De eerste 10 veehouders die zich aanmelden krijgen ook extra begeleiding bij de realisatie.

Hoe maak ik gebruik van deze regeling?

Wanneer u geïnteresseerd bent, bepaalt een quickscan of de betreffende locatie geschikt is en of plaatsing van zonnepanelen voor u rendabel is. Zo ja, dan wordt het project verder uitgewerkt. U maakt concrete afspraken over de financiering en exploitatie. U vraagt vervolgens een (tijdelijke) omgevingsvergunning aan bij uw gemeente en een subsidie voor duurzame energie. Het plaatsen van zonnepanelen is altijd maatwerk. De BOM en Mijn Zonneveld stellen u concrete en passende oplossingsrichtingen voor en ondersteunen u bij de realisatie hiervan. In combinatie met de maatregel stalderen zijn ook mogelijke sloopkosten te financieren. Zo nodig wordt asbest verwijderd.

Verhuren

U kunt de zonnepalen verhuren door middel van uw bouwblok ter beschikking te stellen aan de BOM en Mijn Zonneveld. U ontvangt hiervoor een vaste periodieke vergoeding. De BOM en Mijn Zonneveld zorgen voor de subsidieaanvraag, plaatsing, realisatie en expliotatie van de zonnepanelen. U moet zelf zorgen voor de sloop van uw stallen en het aanvragen van de vergunning.

Na 15 jaar wordt u eigenaar van de zonne-installatie en blijft u inkomsten ontvangen uit de verkoop van energie. De projecten worden gefinancierd uit het Energiefonds Brabant.

Meer weten?

Meer weten over het proces? Bekijk dan de de infographic Geïnteresseerden kunnen zich melden via transitieveehouderij@brabant.nl

Contact

Stal eraf, zon erop

Zie ook