Boeren in Brabant

Welke ondersteunende maatregelen zijn er?  

Wie kan mij adviseren?

Boeren kunnen advies en praktische ondersteuning krijgen bij een ondersteuningsnetwerk als ze willen stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten. U maakt daarvoor een afspraak met het netwerk voor veehouders

Zie ook