De provincie ziet echter de noodzaak om een vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt, versneld door te voeren. Die versnelling is nodig omdat waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak. Zonder ingrijpen gaat de karakteristieke Brabantse natuur verloren. Daarnaast maken Brabanders zich zorgen om de effecten van de veehouderij op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving (o.a. gezondheid). De provincie zet dus in op versnelling van vernieuwing en innovatie in de veehouderij. Daarom zijn de regels voor ruimtelijke ordening en natuur aangepast.

Meer informatie over het beleid

Op onderstaande pagina’s leest u meer over het beleid van de provincie om tot een duurzame en innovatieve veehouderij sector te komen. Dit beleid komt voort uit de Verordening Ruimte en de Verordening Natuurbescherming. Lees ook meer informatie over waarom de versnelling transitie duurzame veehouderij belangrijk is.