Een versnelling is nodig omdat:

  • Waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak en zonder ingrijpen karakteristieke Brabantse natuur verloren gaat.
  • Brabanders zich zorgen maken maken om de effecten die de veehouderij heeft op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving (o.a. gezondheid).

Het pakket van maatregelen

Het beleid van de provincie richt zich daarom op een Brabantse veehouderij die zich versneld ontwikkelt naar een maatschappelijk gewaardeerde, slimme, duurzame, winstgevende sector in harmonie met haar omgeving. Noord-Brabant zet met dit pakket in op versnelling van de transitie in de veehouderij. Zo gaat Brabant vooruit, op het gebied van welvaart, natuur én gezondheid.

Een proces van samenwerken

De vernieuwing en innovatie van de veehouderij is voor iedereen van belang. Daarom wil de provincie samenwerken met alle belanghebbenden. Samenwerking blijft waardevol om de intenties van het beleid optimaal in praktijk te brengen en ongewenste neveneffecten tegen te gaan.