De beleidsregel met de bijbehorende rekenmodule geeft invulling aan de voorwaarden die in artikelen 3.69 en 3.78 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn opgenomen. In de beleidsregel staan de uitgangspunten die de provincie hanteert om te bepalen of een ontwikkeling in voldoende mate bijdraagt aan het versterken van omgevingskwaliteit als men een woning wil bouwen of splitsen. De beleidsregel geeft daarmee duidelijkheid aan initiatiefnemers welke tegenprestatie zij moeten verrichten. Ook bevat de beleidsregel een differentiatie in woningbouwtypen met de daarvoor geldende voorwaarden. De beleidsregel is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Webinar 28 juni 2022

Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als doel omgevingskwaliteit en de bijbehorende beleidsregel. Er was brede belangstelling voor dit webinar. Tijdens het webinar is de regeling uitgebreid toegelicht met voorbeelden en zijn vragen beantwoord. Alle vragen zijn ook in een overzicht opgenomen en schriftelijk beantwoord in het document Veelgestelde vragen

Zie ook