In de Interim Omgevingsverordening (IOV) zijn al veel wijzigingen vanuit de Omgevingsvisie doorgevoerd. Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee ook de Omgevingsverordening, zijn een aantal urgente onderwerpen uit de Omgevingsverordening alvast verwerkt in de Interim omgevingsverordening.

Het gaat daarbij over de volgende onderwerpen (zie documenten en bestanden):

  • toepassing van PFAS in grondwaterbeschermingsgebieden;
  • uitzingregeling voor stoppende veehouders;
  • treffen van mitigerende maatregelen ter voorkoming van faunaslachtoffers bij windturbines;
  • opnemen van de zonne-ladder;
  • oprichten van permanente teeltondersteunende voorzieningen;
  • opnemen van diverse maatwerkregelingen;
  • actualisering van grenzen van werkingsgebieden.

U kunt de Interim Omgevingsverordening digitaal raadplegen.

Zie ook