In de Interim Omgevingsverordening (IOV) zijn al veel wijzigingen vanuit de Omgevingsvisie doorgevoerd. Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee ook de Omgevingsverordening tot (naar verwachting) 1 januari 2023, zijn een aantal urgente onderwerpen uit de Omgevingsverordening alvast verwerkt in de Interim omgevingsverordening.

Het gaat daarbij over de volgende onderwerpen (zie documenten en bestanden):

  • toepassing van PFAS in grondwaterbeschermingsgebieden;
  • uitzingregeling voor stoppende veehouders;
  • treffen van mitigerende maatregelen ter voorkoming van faunaslachtoffers bij windturbines;
  • opnemen van de zonne-ladder;
  • oprichten van permanente teeltondersteunende voorzieningen;
  • opnemen van diverse maatwerkregelingen;
  • actualisering van grenzen van werkingsgebieden.

U kunt de Interim Omgevingsverordening digitaal raadplegen.

Zie ook