Zowel in de fase dat de gemeente de omgevingsvisie opstelt (participatiefase) als de fase waarin een ontwerp-omgevingsvisie ter inzage ligt, levert de provincie graag input om de provinciale ambities en belangen te behartigen. Indien gewenst kan ontwerp-omgevingsvisie via een e-formulier Aanmelden ontwerp - omgevingsvisies aan de provincie worden aangeboden.

Meer info

Bij vragen kunt u een bericht sturen naar omgevingswet@brabant.nl.

Contact

Gemeentelijke omgevingsvisie