Voorkomen schade door wolf en schadevergoeding


Wolven kunnen schade aanrichten aan onbeschermde schapen en geiten. Soms komt het voor dat ook andere onbeschermde dieren worden aangevallen zoals kalveren, kleine paarden of alpaca’s. Grotere dieren zoals runderen en paarden kunnen zich in de meeste gevallen goed weren tegen wolven.

Downloads

Preventieve maatregelen zijn belangrijk om schade te voorkomen. Stroomrasters van 1.20 m hoog en een onderste draad op 20 cm met voldoende spanning werken bewezen effectief. Stroomrasters beschermen de dieren maar leren de wolf ook dat schapen geen eenvoudige prooidieren zijn. Voor meer maatregelen zie: Bij12.nl

Subsidie preventieve maatregelen

Hoewel een dierhouder zelf verantwoordelijk is om zijn dieren te beschermen, kan de provincie helpen. De kosten voor preventieve maatregelen zoals stroomrasters worden door de provincie onder voorwaarden vergoed. Of u als dierhouder in aanmerking komt voor subsidie kunt u lezen in de Subsidieregeling Preventieve maatregelen wolvenschade.

Als er onverhoopt toch schade ontstaat aan een landbouwhuisdier door een wolf vergoedt de provincie de schade. Door een taxateur wordt dan eerst onderzoek gedaan naar de schade. Ook neemt de taxateur DNA-monsters af om te bepalen of het daadwerkelijk een wolf was. Het is van belang om schade direct (binnen 24 uur) te melden bij BIJ12. Als u te lang wacht kan dit het onderzoek negatief beïnvloeden.

Schade melden kan via:

Laat gedode dieren liggen en raak ze niet aan. Dek het dier voorzichtig af met een zeil. Zo voorkomt u dat er andere dieren aan het kadaver komen waardoor het DNA-onderzoek lastiger wordt. Gewonde dieren kunt u laten behandelen door een dierenarts, die na toestemming van BIJ12 ook DNA mag afnemen. Na de schademelding en het onderzoek, handelt BIJ12 de schade en eventuele tegemoetkoming af.

Wat doe ik als ik een wolf zie?

Wolven zijn niet gevaarlijk en zullen mensen in de regel uit de weg gaan. Jonge wolven kunnen soms nieuwsgierig zijn. Tijdens hun trektochten kunnen zwervende wolven onbedoeld steden, dorpen, landbouwgronden en drukke wegen doorkruisen, op zoek naar een geschikt leefgebied. Wanneer u een wolf ziet, blijf rustig en geef de wolf de ruimte. Ga er niet achteraan en voer de wolf niet. Laat de wolf rustig zijn eigen pad kiezen. Het is wel van belang om uw waarneming te melden. Hiermee krijgen we een actueel beeld van het aantal wolven in Brabant en waar deze gesignaleerd zijn. Met deze informatie kunnen we dierhouders helpen. Probeer een filmpje of foto te maken en markeer de locatie bijvoorbeeld op Google Maps. Deze waarneming kunt u doorgeven op de website Wolvenmeldpunt.

Waarneming

Deskundigen zullen de waarneming beoordelen en indien nodig met u contact opnemen. Mocht u onverhoopt een wolf aanrijden of dit zien gebeuren, meldt dit dan direct bij de politie. Als u vragen heeft over wolven in Brabant, kunt u een bericht sturen naar Wolf@Brabant.nl